Historie

Historie

De voornaamste feiten uit het bestaan van DIOS Achterhoek zijn vastgelegd in een 3-tal jubileumboekjes, vervaardigd bij respectievelijk het 25,40 en 50-jarig bestaan. Dit laatste jubileum was in 2014, zodat de oprichtingsdatum in 1964 ligt en wel in April.

Voor 1940 schijnt er ook al een bloeiende damclub in Eibergen geweest te zijn, maar daar zijn geen feiten over bekend.

Vanaf 1964 werd er dus weer gedamd in Eibergen en in Beltrum op de clubavond zowel als in de bondscompetitie. Ėén van de oprichters was de in 2000 overleden Gerrit Kerkdijk. Hij heeft veel voor de club gedaan.

In Beltrum begon men onder de naam “ De Schijf “ en in Eibergen onder de naam “ DIO”. Na fusie damde men vanaf 1970 verder in “ De Huve “ in Eibergen en wel onder de naam DIOS .

Vanaf 1973 wordt er ook in Beltrum in “De Wanne “ en sinds kort in het Kultuurhuis gespeeld. Onderlinge competitie en in de Oostgelderse bond. Wegens te weinig deelname kwam de clubavond in “De Huve “ te Eibergen in 2005 na ca. 40 jaar aan zijn einde. Na zeker evenvele jaren moest ook in 2007 het jeugdgebeuren het loodje leggen.

Het eerste team van DIOS heeft 25 seizoenen in de Nationale Hoofdklasse gespeeld. Tot 2006 Kwam DIOS 2 in totaal 8 seizoenen in de Gelderse Hoofdklasse uit.

Vanaf seizoen 2006-2007 ging DIOS 2, aangevuld met een aantal Achterhoekse clubdammers verder in de landelijke 2e klasse. Omdat de leden nu in hoofdzaak ( oud ) Achterhoekers waren heeft toen DIOS Achterhoek het levenslicht gezien.

Heden komen we dus met 2 teams uit in de nat. comp. terwijl in Beltrum nog met 2 teams in de Oostgelderse competitie gespeeld wordt.

Vanaf 1977 met uitzondering van de periode 1984-1989 verschenen er regelmatig clubbladen. De laatste is van januari 2008. We hebben ze in 6 boeken laten inbinden.

Met ingang van 12 Januari 2016 is daarvoor tenslotte deze website in de plaats gekomen .