Aanmeldformulier nieuwe leden DIOS Achterhoek

Voornaam *:

Voorletters *:

Tussenvoegsel:

Achternaam *:

Adres *:

Postcode *:

Woonplaats *:

Geboortedatum *:

Telefoonnummer (vast en mobiel) *:

E-mailadres *:

Ondergetekende (indien minderjarig de ouder of voogd),

Indien minderjarig de naam van de ouder of voogd:

geeft hierbij te kennen met ingang van onderstaande datum toe te willen treden tot de vereniging DIOS Achterhoek  als (aankruisen wat van toepassing is) *:

tegen betaling van de daarvoor verschuldigde contributie.

Hij/zij stemt in met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement van de Vereniging (ter inzage op de website en speelzaal) *:

Hij/zij stemt in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en social media van de Vereniging *:

Handtekening

Plaats

Datum

* Verplicht veld